Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj27
mod_vvisit_counterWczoraj43
mod_vvisit_counterTen tydzień70
mod_vvisit_counterOstatni tydzien621
mod_vvisit_counterTen miesiac1901
mod_vvisit_counterOstatni miesiac3659
mod_vvisit_counterWszystkie dni362107

Gosci na stronie: 3
Twoj adres IP: 3.237.16.210
,
Dzisiaj: 25 październik 2021

Strona główna

OGŁOSZENIE

V SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 07.02.2019 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na V Sesję Rady, która odbedzie się 07.02.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu   Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39

 

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.12.2018r.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany statutu Sołectwa Brzeziniec,

b) zmiany statutu Sołectwa Gajówka,

c) zmiany statutu Sołectwa Giebułtów,

d)zmiany statutu Sołectwa Gierczyn,

e) zmiany statutu Sołectwa Grudza,

f)  zmiany statutu Sołectwa Kamień,

g) zmiany statutu Sołectwa Karłowiec,

h) zmiany statutu Sołectwa Kłopotnica,

i)   zmiany statutu Sołectwa Kotlina,

j)   zmiany statutu Sołectwa Krobica,

k) zmiany statutu Sołectwa Kwieciszowice,

l)   zmiany statutu Sołectwa Mlądz,

m)    zmiany statutu Sołectwa Mroczkowice,

n) zmiany statutu Sołectwa Orłowice,

o) zmiany statutu Sołectwa Proszowa,

p) zmiany statutu Sołectwa Przecznica,

q) zmiany statutu Sołectwa Rębiszów,

r)  skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

3. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

4. Sprawy różne.

5. Informacje i komunikaty, korespondencja Przewodniczącego Rady.

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
na budowę studni.


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. 
Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.02.2019 r. z terminem zakończenia do  15.03.2019 r.
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk.  
Sposób składania wniosków i tryb postępowania:
1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.
2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,
b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj:
- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi,

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni, 

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 12.04.2019 r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.
4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2019, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada 2019 r., zgodnie z zawartą umową.
5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli: 
Radosław Kuźniar, insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pokój nr 15, tel. 75 64 70 443, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                           /-/ Andrzej Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:

1) Uchwała nr XV/93/15,

2) Wniosek o udzielenie dotacji

3) Oświadczenie w sprawie stanu prawnego

4) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

5) Pisemna zgoda współwłaścicieli działki.

OGŁOSZENIE

FERIE ZIMOWE 2019

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komulnalnych 
w okresie luty - marzec 2019


Harmonogram
  

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

Całość informacji tutaj.

BAL KARNAWAŁOWY

joomla template 1.6