Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj30
mod_vvisit_counterWczoraj43
mod_vvisit_counterTen tydzień73
mod_vvisit_counterOstatni tydzien621
mod_vvisit_counterTen miesiac1904
mod_vvisit_counterOstatni miesiac3659
mod_vvisit_counterWszystkie dni362110

Gosci na stronie: 2
Twoj adres IP: 3.237.16.210
,
Dzisiaj: 25 październik 2021

Historia kopalni

 

       Początki eksploatacji  bazaltu  w rejonie Rębiszowa  sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy założono wyrobisko określone nazwą „Stary Łom”(„Wickenstein”). Okoliczności i daty odkrycia oraz początki eksploatacji złoża nie można było ustalić ze względu na brak odnośnych materiałów ( zniszczonych przez Niemców ). Opierając się na informacjach miejscowej ludności podać można następujące dane: Mały kamieniołom mieszczący się na wschodnim zboczu wzgórza Łysej Góry           (Kohleberg), użytkowany przez prywatnego właściciela. Z eksploatowanego bazaltu otrzymywano tłuczeń do budowy dróg. W 1909 roku produkcję nieco zmechanizowano przez zastosowanie wyciągu łańcuchowego do transportu wózków z urobkiem. W 1915 roku zaniechano produkcji z nieznanych bliżej przyczyn. W 1923 roku niemiecka Spółka Akcyjna rozpoczęła budowę kolejki linowej i zakładu przeróbczego mieszczącego się w odległości około 2 km od złoża. Rozpoczęła się więc eksploatacja pierwszego poziomu złoża bazaltu w Wickenstein ( Stary Łom) całkowicie zmechanizowanym systemem. W 1930 roku rozpoczęto budowę pochylni, co dało podwaliny pod przyszłą eksploatację drugiego poziomu. Drugi poziom tego złoża  eksploatowano z małymi przerwami (działania wojenne ) do 1952 roku. Z danych historycznych z okresu II wojny światowej wynika, że w Rębiszowie znajdował się największy obóz jeńców angielskich, którzy pracowali w tutejszym kamieniołomie bazaltu. Ze względu na małą rentowność kamieniołomu (mało przodków eksploatacyjnych w zachodniej ścianie wyrobiska, gdyż pozostałe zostały już wyeksploatowane ), dalszej eksploatacji zaniechano.

Budowę kolejki linowej na nowe wyrobisko Łysej Góry ( z zachodniej strony stoku w granicach obecnego złoża „Rębiszów” ) rozpoczęto już w 1942 roku, a pełną eksploatację bazaltu Łysej Góry wznowiono dopiero w maju 1952 roku, tj. gdy stary łom Wickenstein był w trakcie likwidacji. Złoże bazaltu na Łysej Górze  zaliczane jest do form pokrywowych  związanych z  trzeciorzędową  formacją bazaltową Dolnego Śląska. Bazalt zalegający w złożu Rębiszów należy do najtwardszych bazaltów występujących w Polsce.

W okresie powojennym od 1 września 1946 roku eksploatację bazaltu na większą skalę prowadziła firma „Bazaltverk Rabischau”. W lutym 1947 roku firma ta oficjalnie przekazała eksploatowany kamieniołom Centralnemy Zarządowi Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych we Wrocławiu. Od roku 1947 Kopalnia przechodziła szereg przekształceń organizacyjnych w ramach Zjednoczenia Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu. Do roku 1976 Kopalnia w Rębiszowie była samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym „Rębiszowskie Kamieniołomy Drogowe” podległym Zjednoczeniu Kamieniołomów w resorcie komunikacji. W tym samym roku  Kopalnia została podporządkowana wielozakładowemu przedsiębiorstwu państwowemu „Księgińskie kamieniołomy drogowe” w Lubaniu.  W dniu 15 czerwca 1990 roku Zarządzeniem nr 214 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Łużyckie Kopalnie Bazaltu w Lubaniu w skład którego wchodziły: Kopalnia Bazaltu „Księginki”        w Lubaniu i Kopalnia Bazaltu „Rębiszów” w Rębiszowie. 

W latach 1960-1990 w Rębiszowskich Kamieniołomach pracowali więźniowie z Ośrodka Pracy Więźniów przy Zakładzie Karnym w Zarębie.

      We wrześniu  1997 roku, jeden z poważniejszych  klientów   ŁKB,  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  S.A.  Holding z siedzibą w Katowicach wykupiło Kopalnię  Bazaltu  Rębiszów i utworzyło Spółkę prawa handlowego jako jednostkę Holdingu. Na bazie Kopalni utworzono Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ PRI - BAZALT ” S.A           z  siedzibą  w  Rębiszowie.  Kopalnia przeszła proces restrukturyzacji. Zakład produkcyjny został wyposażony w nowoczesny ciąg technologiczny z urządzeniami kruszącymi                  i sortującymi renomowanych firm zachodnich.

W wyniku przeprowadzenia gruntownych zmian inwestycyjnych a także organizacyjnych poszerzono zdolności produkcyjne wyrobów zarówno pod względem asortymentowym  jak i ilościowym.  Równorzędne zastosowanie  systemu odpylania na poszczególnych elementach ciągu technologicznego oraz systemu płucząco-sortującego w sposób znaczący wpłynęło na zmniejszenie zapylenia w produkowanych wyrobach.

Zastosowanie opisanej technologii pozwala spełnić oczekiwania klientów w zakresie jakości oferowanych wyrobów gotowych i radykalnie zmniejszyło emisję pyłów do środowiska. Zabudowanie kruszarek ekranami dźwiękochłonnymi ogranicza poziom emisji hałasu.

        Kruszywa produkowane w firmie „PRI-BAZAL” stosowane były między innymi do budowy odcinka autostrady A4 Wrocław – Gliwice, przebudowy drogi krajowej nr 1 Krośniewice – Łęczyca, Alei Włókniarzy w Łodzi, Ronda Waryńskiego w Łodzi, Pasów startowych na Lotnisku w Lublinku, przebudowy obwodnicy Kutna drogi krajowej nr 2., budowy  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Łagiewnikach.

     Kopalnia posiada własną bocznicę kolejowa, która  umożliwia realizacje dostaw kruszyw nie tylko transportem samochodowym  lecz również transportem kolejowym. Przy obecnym położeniu geograficznym kopalni posiadanie bocznicy kolejowej pozwala zachować kontakty handlowe z klientami nawet z północno -  wschodniej części Polski.

       Przedsiębiorstwo „PRI-BAZALT” posiada własne laboratorium wyposażone                               w niezbędny sprzęt do wykonywania badań niepełnych kruszyw tj. uziarnienia, wilgotności, kształtu ziaren, wskaźnika piaskowego itp. Badania pełne są wykonywane przez niezależne laboratorium drogowe minimalnie raz w roku. Wówczas badaniu podlegają również właściwości fizykochemiczne kruszywa.

Reputacja firmy i marka produktów– Firma PPU „PRI-BAZALT” S.A. jest bardzo dobrze postrzegana na rynku zarówno przez swoich kontrahentów ( Odbiorców                 i Dostawców ) jak również instytucje finansowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Liczne wyróżnienia oraz certyfikaty pozyskane w ostatnich 5 latach działalności Spółki są potwierdzeniem dobrej reputacji Spółki. Poniższa tabela zawiera wykaz pozyskanych nagród i wyróżnień w okresie 2005-2010 r.

 

Tytuł wyróżnienia

zakres

Lider Rynku, EURO LEADER 2004-2009

Najlepsza w Polsce firma w zakresie wydobycia, produkcji i sprzedaży kruszyw bazaltowych

Solidna Firma 2004-2009

Wyróżnienie za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii  i praw konsumenta

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2010 r.

Wyróżniani swoją działalnością wnoszą istotny wkład w rozwój regionu, w tworzeniu rynku pracy oraz stanowią wizytówkę jakości, innowacyjności, nowoczesności i solidności pracy

Firma Fair Play 2009-2010

Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi.

List  Gratulacyjny od Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

W uznaniu dla osiągnięć w szczególności na polu promowania zasad etyki, uczciwości, solidności i terminowości w działalności gospodarczej w Polsce. A także za zaangażowanie i wkład w rozwój Dolnego Śląska oraz aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości.

DUN AND BRATSTREET POLAND

Przejrzysta Firma

    

       Stała baza kontrahentów jest kolejnym potwierdzeniem dobrej reputacji firmy. Liczne podziękowania za dobrą współpracę oraz potwierdzenie kontynuacji współpracy                   w kolejnych latach jest dowodem prawidłowo sprecyzowanej misji Spółki.

                 

Obecnie Spółka zatrudnia ok 70 pracowników z rejonu powiatu lwóweckiego. 

joomla template 1.6