Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj88
mod_vvisit_counterWczoraj89
mod_vvisit_counterTen tydzień363
mod_vvisit_counterOstatni tydzien705
mod_vvisit_counterTen miesiac2689
mod_vvisit_counterOstatni miesiac3519
mod_vvisit_counterWszystkie dni142315

Gosci na stronie: 5
Twoj adres IP: 54.161.59.85
,
Dzisiaj: 25 maj 2016

Strona główna

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 31.05.2016R., GODZ. 12.00.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXI SESJĘ RADY, która odbędzie się 31 maja 2016 r. o godz. 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk  przy placu Wolności 39 
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31.05.2016 r.

1. Zatwierdzenie protokołów z sesji, z dni: 31.03.2016 r., 14.04.2016 r., 28.04.2016 r.

2. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk:

a) wystąpienia zaproszonych gości,

b) dyskusja,

c) podjęcie ewentualnych wniosków.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu na 2016 r.,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk za 2015 rok,

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok  SP ZOZ Gminy Mirsk,

d) uchwalenia statutu Gminy Mirsk,

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirsk przez Gminę Miejską Świeradów Zdrój,

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współdziałaniu z Gminą Miejską Świeradów-Zdrój dotyczącego wspólnego finansowania dokumentu środowiskowego pn.: „Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny na terenie Gminy Mirsk w rejonie Stogu Izerskiego”,

g) przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk,

h) wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do opracowania gminnego programu rewitalizacji,

i) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2014-2023,

j) zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2016 r.,

k) ustalenia wysokości diet dla radnych,

l) zmiany Uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6. Sprawy różne.

7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 31.05.2016 r.

2. Sprawy różne.

Ogłoszenie o naborze do oddziału przedszkolngo

Żużli smród

Nie zakończyła się jeszcze odyseja groźnych odpadów pohutniczych ze składowiska odpadów niebezpiecznych w Chemnitz. Dzięki aktywności mieszkańców gminy udało się u nas zablokować sprowadzenie naszych terenów właściwie do roli wysypiska niebezpiecznych odpadów. Więcej informacji na http://www.lwowecki.info/pl/3328/59/c/zuzli-smrod.html

Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Mini_pomoc-dla-pogorzelcow    

 29 marca 2016 r. w pożarze budynku jednorodzinnego w miejscowości Gajówka poszkodowana została rodzina Brodów. Rodzina poszkodowana w pożarze nie potrzebuje mieszkania zastępczego, ale pomocy w działaniach bieżących, podłączeniu instalacji elektrycznej i zapewne w remoncie domu. Utworzone zostało specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanej rodzinyPKO BP o/Jelenia Góra 47 1020 5226 0000 6502 0537 8122. W tytule należy wpisać: Pomoc dla rodziny Brodów poszkodowanych w pożarze Gajówka

Więcej informacji na  http://www.lwowecki.info/pl/3262/59/c/pilnie-potrzebna-pomoc-dla-pogorzelcow.html

 

ZSLG Mirsk 2016 Oferta

Więcej informacji na: https://www.youtube.com/watch?v=pcudduFXrGg

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji na budowę studni. 


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. 

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.03.2016r. z terminem zakończenia do  30.04.2016r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk.  

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj;

- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi. 

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni. 

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 31.05.2016r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2016, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada, zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli: 

Tadeusz Nowik, insp. ds. inwestycji, pokój nr 10, tel. 75 64 70 457, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirskwww.mirsk.pl, zakładka: Aktualności, lokalnej gazecie „Wieści Mirska” oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
 

                                                                            B U R M I S T R Z
                                                                          Miasta i Gminy Mirsk 
  
                                                                          /-/  Andrzej  Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:

1) Uchwała nr XV/93/15 - w formacie PDF,

2) Wniosek o udzielenie dotacji – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10, 

3) Oświadczenie w sprawie stanu prawnego –  do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10, 

4)  Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10.

 

Szkoła Podstawowa w Rębiszowie ma swój sztandar i patrona

Ten dzień na pewno zapisany zostanie w historii szkoły jako jeden z najważniejszych. Blisko półtora roku trwał proces, którego ukoronowaniem była dzisiejsza uroczystość. W małą wiejską szkołę, w jej społeczność tchnięto nowe życie. W piątek, 29 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Rębiszowie imienia „Świętego Floriana” a także poświęcenia i przekazania na ręce Szkoły nowego sztandaru.                                    Więcej informacji na http://www.lwowecki.info/pl/3022/61/c/szkola-podstawowa-w-rebiszowie-ma-swoj-sztandar-i-patrona.html

http://mirsk.pl/images/article/file/2016%20dokumenty/nadanie%20imienia.pdf

http://mirsk.pl/pl/moduleGalleryBase/show/gallery_id/191

 

 

Strażacy z OSP Rębiszów dziękują za wsparcie

Nasi dzielni strażacy z OSP KSRG Rębiszów dziękują wszystkim za wsparcie

 http://www.lwowecki.info/pl/2971/59/c/strazacy-z-osp-rebiszow-dziekuja-za-wsparcie.html

joomla template 1.6