Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj65
mod_vvisit_counterWczoraj57
mod_vvisit_counterTen tydzień359
mod_vvisit_counterOstatni tydzien598
mod_vvisit_counterTen miesiac1662
mod_vvisit_counterOstatni miesiac3468
mod_vvisit_counterWszystkie dni202013

Gosci na stronie: 2
Twoj adres IP: 54.80.103.120
,
Dzisiaj: 19 kwiecień 2018

Strona główna

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Radosnych Świąt Wielkanocnych, miłych spotkań w rodzinnej atmosferze życzy

                Sołtys i Rada Sołecka Rębiszowa

 

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 29.03.2018 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLII sesję Rady, która odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27.02.2018 r.

 2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mirsk:

a) wystąpienie Burmistrza,

b) wystąpienie zaproszonych gości,

c) dyskusja,

d) podjęcie ewentualnych wniosków.

3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

c)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

i)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

j)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

k) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

l)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

m) zmiany uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk,

n)  zmian budżetu na 2018 rok,

o)  podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

p) podziału Gminy Mirsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych,

q) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirsk w 2018 roku,

r) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,

s) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,

t)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk,

u) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mirsk po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

v)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mirsk po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

4.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6.  Sprawy różne.

7.  Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Dzień kobiet

Drogie Panie.

Dziś Wasze święto. Z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dużo radości, zdrowia miłości. Niech każdy nadchodzący dzień będzie dla Was piękny i słoneczny.

                                                                                                                 Sołtys Piotr Cybulski

 

 

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 


KONTROLA 
PRAWIDŁOWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
STANU TECHNICZNEGO ORAZ OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW NA ODPADY

 

Działając w oparciu o art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że od miesiąca marca rozpoczną się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  

Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane (gruz). Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia. Dodatkowo kontrolą zostaną objęte pojemniki na odpady komunalne. 

Przypominamy, że wszystkie pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie określające:
-  rodzaj gromadzonych w nich odpadów (dotyczy to również pojemników na odpady zmieszane),
- w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów- kolorystyczne oznaczenie oraz informację o rodzaju odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.

Uwaga: Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych, czystych i estetycznych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieców zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne źródła ciepła

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych zarezerwowanych na likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła (np. kotły gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwa stałe i na biomasę co najmniej 5 klasy energetyczności, podłączenie  do sieci ciepłowniczej, czy odnawialne źródła energii jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe), zapraszamy do złożenia ankiety osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na ten cel.

Program dotyczący ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl w zakładce WYMIANA PIECÓW.

Ankieta ma charakter sondażowy i służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy Mirsk i nie oznacza przyznania dotacji.
 

Ankieta do pobrania


Również zapraszamy do złożenia ankiety wszystkich zainteresowanych, którzy planują w 2018 r. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ewentualnym dofinansowaniu Gminy Mirsk. 

Ankieta ma charakter sondażowy i służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy Mirsk i nie oznacza przyznania dotacji.

 

Ankieta do pobrania

Ankiety należy złożyć do dnia 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk (w sekretariacie) lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PISMO BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK DO WIOŚ

WYBUCH BUTLI Z GAZEM W KAMIENICY W CENTRUM MIRSKA

PILNE!

Poszkodowane rodziny straciły dach nad głową i cały dobytek. Teraz będą potrzebowały pomocy. W tej sprawie prosimy się kontaktować z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirsku, nr tel. 75 64 13 160.

Gmina Mirsk uruchomiła specjalne konto na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych mieszkańców. Wpłaty można realizować na  numer konta: PKO BP S.A. 10 1020 5226 0000 6902 0593 5954 - tytuł wpłaty: "Pomoc poszkodowanym z kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 w Mirsku".

Wiecej informacji na http://mirsk.pl/pl/article/164

W chwili obecnej ze szpitala wyszła i najpilniej potrzebuje pomocy samotna matka z 5-tką dzieci. Dzieci w wieku: od 5 do 14 lat. 

Chłopcy rozmiary: 128 i 158 cm
Dziewczynki: 128 cm oraz rozmiar S i M
Buty w rozmiarze 40, 41, i 32

Potrzebna jest kuchenka elektryczna, naczynia, meble kuchenne, lampy, meble pokojowe, meble do pokoi dla dzieci, 
firanki, pościel. TAPCZANY JEDNOOSOBOWE DLA DZIECI. 

Dzieci potrzebują: art. szkolnych, plecaków, zeszytów, przyborów szkolnych, stroi na w-f …
Rodzina uwielbiała czytać. Mile widziane książki o tematyce fantastycznej!
5-letnie bliźniaki (chłopiec i dziewczynka) potrzebują zabawek

Na miejscu akcję koordynuje także wolontariuszka, Pani Nikola, która udziela także szczegółowych informacji pod nr tel.: 575 885 131

SPOTKANIE Z JANUSZEM SKOWROŃSKIM

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mirsk ODNOWA  serdecznie  zaprasza na spotkanie z panem Januszem Skowrońskim-dziennikarzem i autorem literatury faktu , które odbędzie się w piątek 26 stycznia 2018r o godz. 17 00  w świetlicy wiejskiej w Rębiszowie.                     Motywem przewodnim spotkania będzie historia i tajemnice Mirska oraz okolic a ponadto pobyt Karola Wojtyły na naszych terenach.
                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy.

 

 

joomla template 1.6