Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1
mod_vvisit_counterWczoraj106
mod_vvisit_counterTen tydzień614
mod_vvisit_counterOstatni tydzien768
mod_vvisit_counterTen miesiac107
mod_vvisit_counterOstatni miesiac3194
mod_vvisit_counterWszystkie dni146200

Gosci na stronie: 1
Twoj adres IP: 54.198.72.24
,
Dzisiaj: 02 lipiec 2016

Strona główna

JANKI 2016

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 29.06.2016R., GODZ. 13.00.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXII SESJĘ RADY, która odbędzie się 29 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 
Porządek obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.06.2016 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 31.05.2016 r.  

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2015:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirsk za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirsk za 2015 rok,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk o wykonaniu budżetu gminy Mirsk za 2015 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2015 rok,

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2015 rok,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirsk za 2015 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2015 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu na 2016 rok,

b) uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku,

c) wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich w ramach miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Mirsk,

d) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirsk, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirsk,

f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

h) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

j) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

k) przyjęcia i wdrożenia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023,

l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2016 roku,

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2016 roku.

5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6. Sprawy różne.

7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 29.06.2016 r.

2. Sprawy różne.

 

Kolorowe boiska. Głosuj na SP w Rębiszowie

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Świętego Floriana w Rębiszowie bierze udział w konkursie na Kolorowe Boisko Śnieżki. W ubiegłym roku zabrakło im niewiele, żeby spełnić marzenia dzieci. W tej edycji zapewniają, że będą walczyć do końca. Do zwycięstwa potrzebują Twojego głosu. 
 

GŁOSUJ


Szkoła  Podstawowa  im. Świętego Floriana w  Rębiszowie  istnieje nieprzerwanie  od  1945  r. W roku  szkolnym  2015/2016  uczęszcza do niej 68 uczniów w 6 oddziałach szkolnych oraz 12 uczniów w oddziale przedszkolnym. Miejscowość, w której znajduje się szkoła położona jest w malowniczym miejscu - u podnóża Gór Izerskich.

Osiągnięcia szkoły w dziedzinie sportu w ostatnich latach przedstawiają się następująco:
piłka siatkowa ‐ mistrz powiatu dziewcząt; tenis stołowy ‐ wielokrotny mistrz gminy i powiatu dziewczęta  i  chłopcy; piłka nożna ‐ wielokrotny mistrz  gminy  i powiatu, II miejsce w finale strefy  jeleniogórskiej;  piłka  koszykowa  ‐ mistrz  gminy  i  powiatu  III miejsce  w finale strefy  jeleniogórskiej; lekkoatletyka  –  wysokie  lokaty  na  szczeblu  powiatowym  w skoku  wzwyż,  skoku w dal, rzucie piłeczka palantową, biegach na 1000 m oraz 300 m.

Ogłoszenie o naborze do oddziału przedszkolngo

Żużli smród

Nie zakończyła się jeszcze odyseja groźnych odpadów pohutniczych ze składowiska odpadów niebezpiecznych w Chemnitz. Dzięki aktywności mieszkańców gminy udało się u nas zablokować sprowadzenie naszych terenów właściwie do roli wysypiska niebezpiecznych odpadów. Więcej informacji na http://www.lwowecki.info/pl/3328/59/c/zuzli-smrod.html

Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Mini_pomoc-dla-pogorzelcow    

 29 marca 2016 r. w pożarze budynku jednorodzinnego w miejscowości Gajówka poszkodowana została rodzina Brodów. Rodzina poszkodowana w pożarze nie potrzebuje mieszkania zastępczego, ale pomocy w działaniach bieżących, podłączeniu instalacji elektrycznej i zapewne w remoncie domu. Utworzone zostało specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanej rodzinyPKO BP o/Jelenia Góra 47 1020 5226 0000 6502 0537 8122. W tytule należy wpisać: Pomoc dla rodziny Brodów poszkodowanych w pożarze Gajówka

Więcej informacji na  http://www.lwowecki.info/pl/3262/59/c/pilnie-potrzebna-pomoc-dla-pogorzelcow.html

 

ZSLG Mirsk 2016 Oferta

Więcej informacji na: https://www.youtube.com/watch?v=pcudduFXrGg

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji na budowę studni. 


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. 

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.03.2016r. z terminem zakończenia do  30.04.2016r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk.  

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj;

- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi. 

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni. 

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 31.05.2016r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2016, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada, zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli: 

Tadeusz Nowik, insp. ds. inwestycji, pokój nr 10, tel. 75 64 70 457, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirskwww.mirsk.pl, zakładka: Aktualności, lokalnej gazecie „Wieści Mirska” oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
 

                                                                            B U R M I S T R Z
                                                                          Miasta i Gminy Mirsk 
  
                                                                          /-/  Andrzej  Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:

1) Uchwała nr XV/93/15 - w formacie PDF,

2) Wniosek o udzielenie dotacji – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10, 

3) Oświadczenie w sprawie stanu prawnego –  do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10, 

4)  Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10.

 
joomla template 1.6