Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj11
mod_vvisit_counterWczoraj90
mod_vvisit_counterTen tydzień204
mod_vvisit_counterOstatni tydzien722
mod_vvisit_counterTen miesiac1860
mod_vvisit_counterOstatni miesiac2829
mod_vvisit_counterWszystkie dni232241

Gosci na stronie: 3
Twoj adres IP: 34.236.145.124
,
Dzisiaj: 19 marzec 2019

Strona główna

Wyniki wyborów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich

Wyniki wyborów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Mirsk

http://mirsk.pl/images/article/file/WYNIKI%20WYBOR%C3%93W.pdf

POTRZEBNA POMOC

 

Potrzebna jest pomoc dla rodziny pana Sebastiana Sokołowskiego z Mlądza, która w ubiegły czwartek ucierpiała w wyniku pożaru pomieszczeń gospodarczych przylegających do budynku mieszkalnego. Potrzebne są materiały budowlane i środki finansowe. Osoby, które chcą udzielić pomocy proszone są o bezpośredni kontakt z panem Sebastianem Sokołowskim tel.608746531.

 

 

http://www.lwowecki.info/pl/7848/60/c/zaczelo-sie-od-pozaru-komina--straty-oszacowano-na-20-tysiecy-zlotych.html

ZMIANY SĄ POTRZEBNE

Szanowni Państwo, pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim za osiem lat wspólnych działań. Dziękuję za wyrozumiałość, za pomoc ale i za "twórczą" krytykę, która była dla mnie wskazówką do lepszych działań, dziękuję za to, że przez te lata rzeście ze mną wytrzymali.

Nowemu Sołtysowi, panu Markowi Pogodzińskiemu oraz nowowybranej radzie sołeckiej gratuluję wyniku wyborów. Życzę duuużo cierpliwości i mocy energii w działaniu. Mieszkańców zaś proszę o pomoc i wsparcie dla każdej nowej inicjatywy.

                                                                                Piotr Cybulski

 

 

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 28.02.2019 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na VI Sesję Rady, która odbedzie się 28.02.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu   Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39

Proponowany porzadek obrad:

 

1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24.01.2019r.

2. Stan gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Mirsk:

a)   wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza,

b)   dyskusja,

c)    podjęcie ewentualnych wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019r.

b)  zmian  budżetu na 2019 r.,

c)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.,

d) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirsk w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

e)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

f)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

g)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk,

h)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk,

i)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk,

j)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk,

k)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk,

4.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6.  Sprawy różne.

7.  Informacje i komunikaty, korespondencja Przewodniczącego Rady.

Jednocześnie informuję, że w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

OSTATNIE POŻEGNANIE ROMANA FARAŃSKIEGO

 Z głębokim smutkiem zawiadamiamy , że w dniu 13.02.2019 roku
odszedł od nas nasz nieodżałowany przyjaciel i mentor - dr inż. Roman Farański.

        Ostatnie lata swojego życia związał z Górami Izerskimi aktywnie angażując się w ochronę lokalnego środowiska naturalnego jak i , a może przede wszystkim, ochronę życia i zdrowia człowieka w tym środowisku.
ROMAN WIELKI  jak Go zwaliśmy, służył miejscowej ludności swoją olbrzymią wiedzą, ucząc nas jednocześnie czujności,determinacji i tego, że , TO MY MIESZKAŃCY I NASZA AKTYWNOŚĆ  decyduje o tym jakimi kolejami toczy się życie w naszej małej Ojczyźnie .
        Dziękujemy Ci Romanie, że pewnego słonecznego dnia pojawiłeś się tutaj i na zawsze już pozostaniesz z nami , będąc dobrym Duchem, Opiekunem Gór Izerskich.
                 

           Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 23 lutego 2019 roku na cmentarzu komunalnym w Rębiszowie o godzinie 12 00.

 

OGŁOSZENIE

V SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 07.02.2019 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na V Sesję Rady, która odbedzie się 07.02.2019 r. o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzedu   Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39

 

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.12.2018r.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany statutu Sołectwa Brzeziniec,

b) zmiany statutu Sołectwa Gajówka,

c) zmiany statutu Sołectwa Giebułtów,

d)zmiany statutu Sołectwa Gierczyn,

e) zmiany statutu Sołectwa Grudza,

f)  zmiany statutu Sołectwa Kamień,

g) zmiany statutu Sołectwa Karłowiec,

h) zmiany statutu Sołectwa Kłopotnica,

i)   zmiany statutu Sołectwa Kotlina,

j)   zmiany statutu Sołectwa Krobica,

k) zmiany statutu Sołectwa Kwieciszowice,

l)   zmiany statutu Sołectwa Mlądz,

m)    zmiany statutu Sołectwa Mroczkowice,

n) zmiany statutu Sołectwa Orłowice,

o) zmiany statutu Sołectwa Proszowa,

p) zmiany statutu Sołectwa Przecznica,

q) zmiany statutu Sołectwa Rębiszów,

r)  skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk.

3. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

4. Sprawy różne.

5. Informacje i komunikaty, korespondencja Przewodniczącego Rady.

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
na budowę studni.


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. 
Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.02.2019 r. z terminem zakończenia do  15.03.2019 r.
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk.  
Sposób składania wniosków i tryb postępowania:
1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.
2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,
b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj:
- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi,

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni, 

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 12.04.2019 r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.
4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2019, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada 2019 r., zgodnie z zawartą umową.
5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli: 
Radosław Kuźniar, insp. ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, pokój nr 15, tel. 75 64 70 443, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirsk www.mirsk.pl zakładka: Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                           /-/ Andrzej Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:

1) Uchwała nr XV/93/15,

2) Wniosek o udzielenie dotacji

3) Oświadczenie w sprawie stanu prawnego

4) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

5) Pisemna zgoda współwłaścicieli działki.

joomla template 1.6