Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj102
mod_vvisit_counterWczoraj89
mod_vvisit_counterTen tydzień191
mod_vvisit_counterOstatni tydzien693
mod_vvisit_counterTen miesiac2251
mod_vvisit_counterOstatni miesiac2563
mod_vvisit_counterWszystkie dni215191

Gosci na stronie: 4
Twoj adres IP: 54.198.52.82
,
Dzisiaj: 24 wrzesień 2018

Strona główna

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 27.09.2018 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVII sesję Rady, która odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39

Proponowany porządek obrad:

1.  Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.08.2018 r.

2.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”

-    wręczenie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”.

b)  nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mirsk,

-    wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mirsk,

3.  Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirsk oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.:

a)  wystąpienie Burmistrza – przedstawienie informacji,

b)  wystąpienia przewodniczących komisji stałych Rady,

c)   odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirsk oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.,

d)  dyskusja,

e)  przyjęcie lub odrzucenie informacji.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany Uchwały Nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,

b)  zmian budżetu na 2018 rok,

c)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk z dotychczasowym dzierżawcą,

d)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk z dotychczasowym dzierżawcą,

e)  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mirsk na czas oznaczony 10 lat,

f)   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirsk na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,

g)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,

h)   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów,

i)   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów.

5.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.  Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

7.  Sprawy różne.

8.  Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Jednocześnie informuję, że w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 27.09.2018 r.
  2. Sprawy różne.

DOŻYNKI 2018

ZEBRANIE WIEJSKIE - FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019r

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w czwartek  20 września  2018r  o godz. 18.30  w świetlicy wiejskiej. Celem zebrania będzie wybór pomysłów, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2019r.

Do wydania mamy kwotę 33.378,35zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 35/100 )                                             

                                                                             Zapraszam

                                                                                                                                        sołtys Piotr Cybulski

 

X DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL DARY LASU

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 30.08.2018 R.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLVI sesję Rady, która odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.

 

 Proponowany porządek obrad: 

1.  Informacja Burmistrza na temat zaopatrzenia Gminy w wodę:

a)   dyskusja,

b)   podjęcie ewentualnych wniosków.

2.  Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28.06.2018 r.

3.   Informacja na temat stanu oświaty w Gminie Mirsk:

a)   wystąpienie zaproszonych gości oraz Burmistrza,

b)   dyskusja,

c)   podjęcie ewentualnych wniosków.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany Uchwały Nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,

b)  zmian budżetu na 2018 rok,

c)  utworzenia na terenie Gminy Mirsk, odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

d)  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Mirsk,

e)  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mirsk w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

f)  wyrażenia zgody na zmianę udziałów,

g)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mirsk na czas oznaczony 10 lat,

h)   wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej.

5.  Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na pracodawcę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku za niezrealizowanie Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników samorządowych.

6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

7.  Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

8.  Sprawy różne.

9.  Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 30.08.2018 r.
  2. Sprawy różne.

 

 

FESTYN

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

PSZOK

joomla template 1.6